Green Friday

Green Friday

BravoKupony zasadziło drzewo za każdy zakup dokonany między Czarnym Piątkiem a Bożym Narodzeniem 2021 roku!

W naszym lesie jest już posadzonych 650.000 drzew.
Green Friday
Green Friday

Green Friday

Dzięki Tobie i wszystkim uczestniczącym markom, które wzięły udział w inicjatywie, osiągnęliśmy nasz cel na Green Friday: od kwietnia 2021 r. zostało posadzonych ponad 260 000 drzew, a dodając do tego 100 000 drzew na Zielony Piątek 2019 roku, daje to łączną sumę na koniec 2021 roku aż 360 000 sztuk! Ale na tym nie zaprzestaliśmy.

Inicjatywa Green Friday rozpoczęta w 2019 roku, po straszliwych pożarach, które spustoszyły Amazonię i inne regiony Ziemi, zrodziła się we współpracy z Eden Reforestation Projects, międzynarodową organizacją non-profit działającą na Madagaskarze, Haiti, Nepalu, Indonezji, Mozambiku, Kenii i w innych ubogich regionach świata. Nasza interwencja skupia się na obszarze Kenii, Marereni i Kurawy.

Organizacja zapewnia miejscowej ludności godziwą pensję za sadzenie, uprawę i ochronę drzew w różnych częściach planety, osiągając podwójny cel, jakim jest zwalczanie wylesiania i poprawa warunków ekonomicznych narodów znajdujących się w trudnej sytuacji. W BravoKupony przez trzy kolejne lata zdecydowaliśmy się połączyć siły z Eden Reforestation Projects, aby uczynić świat trochę bardziej zielonym!

Green Friday

Eko-zrównoważone zakupy

Podjęliśmy tę fundamentalną inicjatywę, aby promować filozofię zrównoważonego rozwoju środowiska również w świecie zakupów online. Od 26 listopada do 25 grudnia 2021 Bravo Savings Network zdecydowało się zasadzić drzewo za każdą dokonaną sprzedaż, a następnie potwierdzoną na swoich portalach bravosconto.it, bravopromo.fr, bravogutschein.de, bravovoucher.co.uk, bravodescuento.es, bravokupony.pl, bravodeal.com, bravokorting.nl, bravopromo.be i bravogutschein.at.

W ten sposób osiągnęliśmy jeszcze ambitniejszy cel niż w poprzednich latach: od kwietnia 2022 r. na dużym obszarze Kenii zasadzono ponad 300 000 drzew.

Dzięki partnerstwu z Eden Reforestation Projects udało nam się posadzić ponad 650 000 drzew w ciągu zaledwie trzech lat! Dziękujemy za pomoc w uczynieniu świata bardziej zielonym, korzystając z ofert BravoKupony podczas świątecznych zakupów!

Sklepy, które wsparły nas podczas Green Friday

RTV EURO AGD Norton Westwing

Nota prawna

Bravo Savings Network stanowi własność Webravo S.R.L. Dzięki współpracy z Eden Reforestation Projects (https://www.edenprojects.org/) Webravo S.R.L. przekaże drzewo za każdy zakup dokonany w biorących udział markach, które można znaleźć na stronie internetowej za pomocą okrągłego zielonego symbolu z drzewem. Ta darowizna (na zasadzenie drzewa za każdy dokonany zakup) będzie ważna dla prawidłowo potwierdzonych i śledzonych zakupów, które nie zostaną zwrócone. Zgodnie z umową zawartą z Eden Reforestation Projects, Webravo S.R.L. zastrzega sobie prawo do nieprzyznania darowizny w następujących okolicznościach:

  • Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej drugiej Stronie prawidłową realizację umowy trwającej dłużej niż 30 dni.
  • Wystąpienie siły wyższej (tak jak powyżej), która będzie trwała dłużej niż 60 dni.
  • Bankructwo.
  • Zamknięcie firmy.
W przypadku gdy Eden Reforestation Projects nie będzie w stanie zakończyć swojej inicjatywy, Webravo S.R.L. przekaże pozostałe fundusze alternatywnej fundacji non-profit, która pomaga chronić środowisko lub innej wybranej przez siebie organizacji non-profit.